Έπιπλα στα μέτρα σας

Τα έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, οι ντουλάπες υπνοδωματίου, οι εσωτερικές πόρτες και οι πόρτες ασφαλείας έχουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν στα δικά σας μέτρα. Έχουμε την ικανότητα να δημιουργήσουμε ειδικές κατασκευές που δεν μπορούν να καλύψουν οι τυποποιημένες επιλογές του εμπορίου αλλά διαμορφώνονται αποκλειστικά για τις δικές σας ανάγκες διαστάσεων.

Τα μέτρα του χώρου σας λαμβάνονται από έμπειρους τεχνικούς που διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία της καταγραφής του χώρου.