Έπιπλα Κουζίνας

Τα έπιπλα κουζίνας αποτελούνται από ξύλο καρυδιάς. Ο πάγκος είναι τεχνογρανίτης με διαφορετικό πάχος της…
  Το μοντέλο Αλέα αποτελείται από ξύλο χρώματος rovere και από βιτρίνες μεγάλων επιφανειών σε…